Meløy Næringsforum sin strategi- og handlingsplan for 2024


Årsmøtet i MNF, som ble avholdt den 20.03.24, vedtok følgende strategi- og handlingsplan for 2024.
 


Formål:

Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være samarbeidsorgan for næringslivet i Meløy, høringsinstans for offentlige myndigheter og pådriver på vegne av næringslivet i Meløy overfor offentlige myndigheter.

Overordnet strategibeskrivelse 2024:

Meløy Næringsforum er en sterk medlemsorganisasjon, og skal bruke sin innflytelse til å være en tydelig pådriver for viktige forbedringer i Meløy-samfunnet. I nært samarbeid med Meløy kommune og/ eller andre skal MNF være aktiv, tydelig og handlekratig i prosesser og prosjekter som er viktig både for medlemsbedrifter, annet næringsliv og befolkningen i Meløy.

Handlingsplanen for 2024, inkludert satsningsområder og tiltak, finner du nedenfor.
Handlingsplan 2024 Download