SEND INN MEDLEMSNYHET

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!
Meløy Næringsforum har mange flotte medlemsbedrifter, som representerer det sterke og varierte næringslivet i Meløy.

Vi vet at det jobbes godt i disse bedriftene, at det er stor aktivitet og at det skjer spennende ting hele tiden, som vi dessverre ikke alltid klarer å plukke opp.
Vi ønsker å fremsnakke våre medlemsbedrifter og dele gode nyheter fra dem, og ber om hjelp til det.

MNF håper at dere vil dele.