VirksomhetsrapporterVirksomhetsrapportene blir skrevet av daglig leder, og blir lagt fram for årsmøtet i Meløy Næringsforum hvert år. Virksomhetsrapporten er et supplement til styrets årsberetning og beskriver den daglige aktiviteten i Meløy Næringsforum.

 
Virksomhetsrapport 2023 Download


Virksomhetsrapport 2022 Download


Virksomhetsrapport 2021 Download