Top Image

Meløy Næringsforum

Vi bidrar til vekst og gode vilkår for Meløys næringsliv
Les mer

Vi vil ha deg her. Vi har jobb til deg.

Meløy i Nord-Norge er en industrikommune i vekst med et spennende tilbud av nærings- og industriarbeidsplasser.

Området har et enormt vekstpotensial de neste årene, men dette krever økt tilgang på arbeidskraft gjennom at folk flytter dit. Behovet for arbeidskraft er fordelt på et bredt spekter av bransjer.
Les mer
Top Image

Bli medlem

Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon som skal arbeide for hele næringslivet i Meløy og ivareta de ulike bransjenes interesser og behov. Forumet vil være et felles toveis talerør mellom myndigheter og næringslivet og en pådriver for gjennomføring av oppgaver som forumet prioriterer. Målet er å skape en felles arena for vekst, utvikling og samarbeid.
Les mer