Meløy Tett På

Meløy Næringsforum er gjennom partnerskapsmodellen en viktig del av Meløy Tett På.
Meløy Tett På er et profilerings- og rekrutteringsprogram for Meløy.

 

Gjennom markedsføring og øvrige tiltak synliggjør og markedsfører Meløy Tett På de gode kvalitetene Meløy har som bo- og arbeidssted.

Målet er å bidra til at flere skal ønske å bo og jobbe i Meløy.

Målsettingen er å rekruttere både innbyggere og arbeidskraft, bidra til stolthet blant de som allerede bor i Meløy og å bidra til å skape gode samarbeidsarenaer for utvikling av Meløysamfunnet.

 

Meløy Tett På er organisert som et partnerskap mellom Meløy kommune (formannskapet), næringslivet (Meløy Næringsforum) og frivillig sektor (Meløy Frivilligsentral og de ti grendelagene i Meløy).

 

Styreleder i Meløy Næringsforum og styreleder i Meløy Frivilligsentral, har signert samarbeidsavtalen sammen med ordfører i Meløy, på vegne av de to sistnevte.

Les mer på meloy.no