Om:nord

Hele det nordnorske næringslivet har samlet seg for å møte det grønne skiftet. Det handler om konkurransekraften for oss alle og vårt felles ansvar for å nå bærekraftsmålene.

 

Om:nord er arenaen for grønn omstilling i nord. Det grønne skiftet fører til mange muligheter og ulike krav om handling for de mer enn 18 000 små og mellomstore bedriftene i landsdelen. Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi bidra til å rigge nordnorsk næringsliv for fremtiden. Gjennom kompetanseheving og tilgjengeliggjøring av relevant informasjon, tips og nyttige verktøy ønsker vi å styrke delingskulturen. 

I kompetanseprogrammet i Om:nord får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift.


Bak prosjektet Om:nord står et sterkt lag av nordnorske næringsforeninger, og Meløy Næringsforum er en av dem. Prosjektleder er Anne-Karin Måseide-Olsen.
 

 

Les mer Om:nord her