Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Meløy Næringsforum er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, så lenge ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

 

Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks. regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. Næringsforeningen verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

 

Opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner

Med det formål å ivareta medlemskapet, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet og epostadresse fra kontaktpersoner hos våre medlemsbedrifter. Medlemslister er tilgjengelig for ansatte og styret i Meløy Næringsforum og for våre databehandlere og vår dataleverandør DCode Websolutions AS.

 

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

 

Opplysninger om nye medlemsbedrifter og hovedkontakt kan bli publisert på meloynf.no og på Meløy Næringsforums Facebookside.  Innmelding som medlem i Meløy Næringsforum gjelder som samtykke. Du kan når som helst be om å få opplysninger som publiseres på meloynf.no slettet.

 

Meløy Næringsforum har en epostliste og en liste over kontaktpersoner for våre medlemmer. Du kan når du får henvendelser, eller dirkete til oss be om å bli slettet fra disse listene. Opplysninger om medlemmer vil bli slettet 1 år etter utmelding, bortsett fra virksomhetens navn. Virksomhetens navn vil bli brukt til å utarbeide statistikk.

 

Påmeldinger til eventer og møter

Personopplysninger vi får inn ved påmelding til slikt blir benyttet til det formål å administrere aktiviteten. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b. Navn og bedrift vil komme frem på deltakerlister som blir sendt ut til alle deltakere. Opplysningene benyttes også til å utarbeide statistikk.

 

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Dcode Websolutions AS. Det er kun Meløy Næringsforum og Dcode Websolutions AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Meløy Næringsforum og Dcode Websolutions AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

Betalingsinformasjon

For fakturering for deltagelse på møter og arrangement bruker vi Dcode som databehandler for betalingsinformasjonen, og Meløy Økonomisenter som håndtering av økonomien.

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. Vi bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene. Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden: Cookiebot

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger Meløy Næringsforum har lagret om deg, ved å kontakte daglig leder som er behandlingsansvarlig. Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger som er uriktige eller mangelfulle. Ved å ta kontakt med bahandlingsansvarlig kan du også endre eller slette enkelte opplysninger som er lagret om deg. 

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett til innsyn i personopplysningene Meløy Næringsforum har om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Meløy Næringsforums berettigede interesser. Meløy Næringsforum kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

 

Dersom du mener at Meløy Næringsforums behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Klagerett

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig: post@meloynf.no