Meløyseminaret

Meløyseminaret er en regional konferanse for næringsliv, politikere og andre interesserte som arrangeres årlig i november.

Konferansen inspirerer, fremmer gode ideer og løfter fram gründere og etablerte bedrifter for å bidra til økt verdiskaping i regionen. Konferansen har utviklet seg til å bli den viktigste møtearenaen for næringsutvikling i Meløyregionen, og innbyr til spennende foredrag og fruktbare meningsutvekslinger. Konferansen synliggjør også det regionale næringslivet gjennom bedriftspresentasjoner og utdeling av næringspriser.