BLI MEDLEM

Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon som skal arbeide for hele næringslivet i Meløy og ivareta de ulike bransjenes interesser og behov.
Forumet vil være et felles toveis talerør mellom myndigheter og næringslivet og en pådriver for gjennomføring av oppgaver som forumet prioriterer. Målet er å skape en felles arena for vekst, utvikling og samarbeid i kommunen.

Stemmeregler og medlemskontingent er utformet slik at også enkeltmannsforetak og småbedrifter for en rimelig innsats skal kunne bli hørt og være med å påvirke.

Medlemsskap tegnes og kontingent betales til Meløy Næringsforum som er et felles, bransjenøytralt samarbeidsforum. Dette forhindrer ikke at det under denne paraplyen på mer uformelt grunnlag kan dannes bransjevise undergrupper for å ivareta særinteresser som ikke går på tvers av eller bryter med forumets felles ved-tekter eller interesser.
 
Meløy Næringsforum har en daglig leder som vil være tilgjengelig og skal jobbe for dine og forumets næringsinteresser.
 
Serviceavgift for Meløy Næringsforum 2022 og 2023:
Meløy Næringsforum ønsker ikke å øke medlemskontingent for 2022,
og ønsker årsmøte godkjenne at dette også vil være kontingent for 2023 – slik at vi har bestemmelser i henhold til vedtektene.

Medlemskontingenten for 2022 blir da som i fjor:
1årsverk: 2600 kr/år
2-3 årsverk: 2900 kr/år
4 - 50 årsverk: 2900 kr/år + 300 kr/år pr. årsverk ut over
3 > 50 årsverk: 2900 kr/år + 300 kr/år for 47 årsverk + 150 kr/år for hvert årsverk ut over 50.

Medlemmer registrert etter 1.7. betaler halv medlemskontingent første år.
Nyetablerte bedrifter får gratis medlemskap første året.
Organisasjoner, institusjoner og ideelle stiftelser betaler kr. 3500,- pr. år.
Det gjøres en prosentvis fordeling mellom kontingent og serviceavgift,
der kontingenten utgjør 40 % og serviceavgift utgjør 60 %.
Serviceavgiften er momsbelagt.