BLI MEDLEM

Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon som skal arbeide for hele næringslivet i Meløy og ivareta de ulike bransjenes interesser og behov.
Forumet vil være et felles toveis talerør mellom myndigheter og næringslivet og en pådriver for gjennomføring av oppgaver som forumet prioriterer. Målet er å skape en felles arena for vekst, utvikling og samarbeid i kommunen.

Stemmeregler og medlemskontingent er utformet slik at også enkeltmannsforetak og småbedrifter for en rimelig innsats skal kunne bli hørt og være med å påvirke.

Medlemskap tegnes og kontingent betales til Meløy Næringsforum som er et felles, bransjenøytralt samarbeidsforum. Dette forhindrer ikke at det under denne paraplyen på mer uformelt grunnlag kan dannes bransjevis undergrupper for å ivareta særinteresser som ikke går på tvers av eller bryter med forumets felles vedtekter eller interesser.
 
Meløy Næringsforum har en daglig leder som vil være tilgjengelig og skal jobbe for dine og forumets næringsinteresser.

Årsmøtet, som ble avholdt den 23.03.23, vedtok at medlemskontigent, inkl servicavgift for Meløy Næringsforum skal indeksreguleres i 2023.
 
Medlemskontingent inkl. serviceavgift for Meløy Næringsforum blir for 2023:

1 årsverk: 2.750 kr/år
2 - 3 årsverk: 3.100 kr/år
4 - 50 årsverk: 3.100 kr/år + 320 kr/år pr. årsverk ut over 3.
> 50 årsverk: 3.100 kr/år + 320 kr/år (pr ansatt) for 4 - 50 årsverk + 160 kr/år for hvert årsverk ut over 50.

Medlemmer registrert etter 1.7. betaler halv medlemskontingent første år.
Nyetablerte bedrifter får gratis medlemskap første året.

Organisasjoner, institusjoner og ideelle stiftelser betaler kr. 3.700,- pr. år.

Det gjøres en prosentvis fordeling mellom kontingent og serviceavgift,
der kontingenten utgjør 40 % og serviceavgift utgjør 60 %.
Serviceavgiften er momsbelagt.


Om medlemskapet

Medlemskapet faktureres en gang i året, og forlenges automatisk med ett år i gangen. Medlemskontingent, inkl. serviceavgift fastsettes av årsmøtet. 

Oppsigelse av medlemskap

Utmeldelse av foreningen skjer skriftlig. Utmeldingen gjelder fra det året oppsigelsen mottas, men hvis medlemskontingent er betalt det året oppsigelsen mottas refunderes denne ikke.