Top Image

Meløy Næringsforum er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter i Meløy

Om Meløy Næringsforum

Meløy Næringsforum (MNF) er interesseorganisasjon for det sterke næringslivet i Meløy i Nordland.
MNF ble etablert i 2008, og har i 2024, 111 medlemsbedrifter. Foreningen ble etablert i en periode med sterke satsinger og vekst i det lokale næringslivet, og i dag, 16 år senere, står Meløy igjen foran store og svært spennende utviklingsmuligheter.

MNF er finansiert av medlemsavgift og serviceavgift fra våre deltakende bedrifter, samt ulike tilskudd og prosjektmidler. Dette gjør det mulig å ha daglig leder ansatt i 100 prosent stilling, og der et engasjert styre også bidrar til høyt aktivitetsnivå.

MNFs formål er å bidra til gode rammebetingelser for næringslivet og skape felles arenaer for dialog, utvikling og vekst, i samarbeid med andre aktører. Overfor offentlige myndigheter er MNF høringsinstans og pådriver på vegne av næringslivet, og jobber aktivt for en positiv nærings- og samfunnsutvikling i Meløy.


Vi er medlem av NHO fellesskapet og har jevnlige møter med NHO og næringsforeningene i nord. Sammen jobber vi for å bedre rammebetingelsene for næringslivet.


Vår mest kjente møtearena er det årlige og populære Meløyseminaret, som samler ledere fra det offentlige og næringslivet til spennende foredrag, fagsamtaler, mingling og viktige prisutdelinger. I tillegg arrangerer MNF flere medlemstreff i løpet av året, med aktuelt innhold og nettverksbygging.

Meløy Næringsforum er sentral i samarbeidssatsingen Meløy Tett På – se www.meloy.no - som profilerer Meløy i det viktige arbeidet med tilflytting og rekruttering. For våre medlemsbedrifter er nettopp tilgangen til arbeidskraft en viktig utfordring, i likhet med krafttilgang og bedre samferdselsløsninger. Meløy Næringsforum jobber også aktivt for at Meløy skal stå enda bedre samlet bak satsinger som bedre boligutvikling, tiltak for bolyst og blilyst, utvikle mer kveldsøkonomi i servicenæringene og at sterke Meløy skal snakke med 1 sterk stemme i viktige saker.
Bli medlem


Side Image

Kompetansehuset Meløy

Meløy Næringsforum er endel av Kompetansehuset Meløy - og har lokaler i Glomfjord Industripark.
Side Image

Glomfjord Industripark

Glomfjord Industripark ligger 140 kilometer sør for Bodø sentrum, og eies av Yara International.
Med over 25 virksomheter, 3-4 milliarder kroner i årsomsetning, og ca 350 arbeidsplasser, er industriklyngen den største i Salten-regionen. 
Les mer