Samferdselssatsing i Meløy

Meløy Næringsforum har i 10 år jobbet hardt for å få næringslivets samferdselsbehov fram i lyset.

Den overordnede målsettingen er bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, der følgende områder er viktig:

 

Gode næringsveier på land og til sjøs.

Effektiv og trafikksikker transport av varer inn til produksjons- og tjenestebedrifter og ut til markeder.

Trafikksikkerhet – sikker arbeidsvei for ansatte/arbeidspendlere og sikker vei for myke trafikanter.

Et godt fungerende hurtigbåt- og ferjetilbud som reisevei for ansatte som pendler og for sikker forsendelse og mottak av varer.

Stabile og forutsigbare rammebetingelser for ferje- og hurtigbåttilbudene, og ekspeditørordningen.

Sikre intern kommunikasjon mellom bygdene i Meløy for å binde kommunen bedre sammen.

Sikre Rødøy, Meløy og Gildeskål som velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregion.

God kommunikasjon til regionsenteret Bodø.

 

Meløy Næringsforums strategi:

Sikre god kommunikasjon innad i kommunen. Blant annet ved oppfølging av veiprosjekter som ligger inne i RTP (Glombergene).

Arbeide for forsterket sjøtilbud i Meløy, både for å styrke bosetting og opplevelsesnæringen.

Infrastruktur særdeles viktig for å binde kommunen sammen og legge til rette for å bo og drive næringsutvikling både på fastland og øyene.

Prioritering i medlemsundersøkelse MNF fra 2019:

Opprettholde ekspeditørordningene i havnene.

Opprettholde Grønøy som anløpssted for NEX1.

Utbedring Ørnes-Glomfjord.

Elektrisk ferje med døgnkontinuering drift Forøy-Ågskardet.

Tunnelløsning mellom Kilvik og Mo i Rana.

Gjeninnføre ferjeanløp av Støtt.

Tverrtunnel Kilvik-Bjærangen.

Undersjøisk tunell Forøy-Ågskardet.

Bru over Holandsfjorden.

Utredning angående samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tunell Kilvik-Mo i Rana.

Innspill til RTP april 2022

Innspill til RTP april 2022