Samferdselssatsing i Meløy

Meløy Næringsforum har siden oppstart i 2008 jobbet aktivt for å få næringslivets samferdselsbehov fram i lyset.

Den overordnede målsettingen er bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, der følgende områder er viktig:

 

 • Gode næringsveier på land og til sjøs.
 • Effektiv og trafikksikker transport av varer inn til produksjons- og tjenestebedrifter og ut til markeder.
 • Trafikksikkerhet – sikker arbeidsvei for ansatte/arbeidspendlere og sikker vei for myke trafikanter.
 • Et godt fungerende hurtigbåt- og ferjetilbud som reisevei for ansatte som pendler og for sikker forsendelse og mottak av varer.
 • Stabile og forutsigbare rammebetingelser for ferje- og hurtigbåttilbudene, og ekspeditørordningen.
 • Sikre intern kommunikasjon mellom bygdene i Meløy for å binde kommunen bedre sammen.
 • Sikre Rødøy, Meløy og Gildeskål som velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregion.
 • God kommunikasjon til regionsenteret Bodø.

 

Meløy Næringsforums strategi:

 

 • Sikre god kommunikasjon innad i kommunen. Blant annet ved oppfølging av veiprosjekter som ligger inne i RTP (Glombergan).
 • Arbeide for forsterket sjøtilbud i Meløy, både for å styrke bosetting og opplevelsesnæringen
 • Infrastruktur er særdeles viktig for å binde kommunen sammen, og legge til rette for å bo og drive næringsutvikling både på fastland og øyene.                                                                          

 

Prioritering i medlemsundersøkelse MNF fra 2019:

 

 • Opprettholde ekspeditørordningene i havnene.
 • Opprettholde Grønøy som anløpssted for NEX1.
 • Utbedring Ørnes-Glomfjord.
 • Elektrisk ferje med døgnkontinuering drift Forøy-Ågskardet.
 • Tunnelløsning mellom Kilvik og Mo i Rana.
 • Gjeninnføre ferjeanløp av Støtt.
 • Tverrtunnel Kilvik-Bjærangen.
 • Undersjøisk tunell Forøy-Ågskardet.
 • Bru over Holandsfjorden.
 • Utredning angående samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tunell Kilvik-Mo i Rana.

Innspill til RTP april 2022

Innspill til RTP april 2022