Årsmøtet for 2024 er nå historie

Styret i Meløy Næringsforum innkalte til årsmøte, onsdag den 20. mars 2024, kl. 16.30 - 18.30.
Møtet fant sted på Glomfjord hotell.

 
Følgende saksliste ble behandlet:

1. Åpning
Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Konstituering
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av to protokollunderskrivere.
Fortegnelse over stemmeberettigede.

3. Årsrapport
Godkjenning av styrets årsberetning for 2023.

4. Regnskap
Regnskap for 2023.
Revisorberetning for 2023.

5. Budsjettforslag 2024
Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2024.
Fastsettelse av medlemskontingent for påfølgende år (2025).

6. Strategi- og handlingsplan for 2024
Godkjenning av styrets forslag til strategi- og handlingsplan for 2024.

7. Vedtektsendringer

8. Innkomne saker


9. Valg
Valg av styreleder.
Valg av 3 styrerepresentanter for to år.
Valg av 1 styrerepresentant for ett år.
Valg av 2 vararepresentanter for ett år.
Valg av 1 representant til valgkomiteen for to år.
Valg av 2 revisorer (en for to år og en for ett år).Styrets årsberetning, regnskap 2023 med noter, revisorberetning, strategi og handlingsplan for 2024, nye vedtekter, samt protokoll, kan du lese ved å trykke på knappene nedenfor.
 
Styrets årsberetning 2023 Download


Årsregnskap 2023, inkludert noter Download


Revisorberetning for 2023 Download


Strategi og handlingsplan 2024 Download


Vedtekter. Vedtatt av årsmøtet 20.03.24 Download


Protokoll årsmøte 2024 Download