Utvikling av møtesteder, service og handel

Dette er et samarbeid mellom Meløy Næringsforum og handelsbedrifter i Meløy.

Meløy Næringsforum ivaretar de formelle og økonomiske sidene ved samarbeidet internt mellom handelsbedriftene og mellom handelsbedriftene og Meløy Næringsforum.

 

I tillegg, gjennom innsøkte prosjektmidler, gjøre tiltak som vil øke handel og skape et livligere handelsmiljø i Meløy. I samarbeidet fokuserer vi på å skape gode og fruktbare tiltak for bedre handel. Det handler om å binde sammen møteplasser, styrke handel, service, ulike aktiviteter og kulturopplevelser.

 

Vi ønsker å hjelpe grendene til å skape sine torg og samlingspunkter, der handel er en viktig del. Markeder, Bondens marked, husflidsmarked, gårdshandel og pop-up butikker er en del av det man ser for seg kan gi Meløy mer liv.

 

Vi ønsker å skape en attraktivt senter med fokus på folkeliv, næringsvirksomhet og kultur.