Visjon

Meløy Næringsforum bidrar til vekst og gode vilkår for Meløys næringsliv. 
Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon med følende hovedmål:
  • Å være samarbeidsorgan for næringslivet i Meløy
  • Være pådriver for prosjekter som skaper arbeidsplasser
  • Skape og delta på aktiviteter som skaper nettverk og møteplasser
  • Være høringsinstans og pådriver overfor offentlige myndigheter i saker gjeldende næringslivet i Meløy, og i relevante regionale og nasjonale spørsmål

Dette Meløy Næringsforums hovedsatsingsområder:

• Kommunikasjon og synlighet
Synliggjøring av næringslivet og relevante saker, og arbeide for møteplasser og nettverk for næringslivet i Meløy
- Vi øker vår synlighet i aviser, radio, tv, på vår nye nettside, Facebook sider, podkast/videokast.
- Vi forteller om vårt arbeid i møter med Meløy Kommune, i samarbeidet med Meløy Tett På,
i Næringsnettverk Nord, NHO, på regionale samarbeidsarenaer og andre steder der vi er relevante.
- Vi tilrettelegger for en rekke møter relevante for våre medlemmer; Meløyseminaret, Byggebørs, bransjenettverksmøter, Næringspub, partnermøter for Meløy Tett På
Arbeidsdokument: «Handlingsplan for kommunikasjon og synlighet 2022»

• Arbeide for bedre rekrutteringsmuligheter for næringslivet i Meløy
Vårt fokus er å jobbe med forbedring av rammebetingelser for næringslivet i Meløy.
I 2022 har rekrutteringsproblematikken hovedfokus, sammen med samferdsel og krafttilgang.
Vi igangsetter et større rekrutteringsprosjekt for å finne løsninger for de store utfordringene vi har fremfor oss. I dette prosjektet tar vi også inn tanker om boligutvikling og jobb med å gjøre Meløy til et attraktivt bo- og arbeidssted.
Tilleggsdokument: «Nye folk – nye muligheter», MNFs rekrutteringsstrategi for Meløy 2022-25
Tilleggsdokument 2: «Tallenes tale – undersøkelse av kompetanse- og rekrutteringsbehovet for Næringslivet i Meløy»

• Annet arbeid: Høringsuttalelser, service og arbeid i særskilte saker for medlemsbedriftene, bedriftsbesøk og administrative oppgaver. Meløy Næringsforum, mars 2022