Nærbutikken

Tettere samarbeid mellom kommunen og nærbutikkene på Bolga, Meløya og Støtt

16. Mai 2023 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Har dere hørt om Merkur-programmet? 
Flere av våre medlemsbedrifter er nå blitt en del av Merkur-programmet.
Samarbeidet med butikkene er en del av Kommunal- og distrikts departementets satsing på utvikling av nærbutikker i distriktene.
Meløy kommune har inngått samarbeidsavtale med nærbutikkene på øyene Støtt, Bolga og Meløya. I den forbindelse var ordfører Sigurd Stormo, kommunedirektør Rolf Kåre Jensen, Merkur-konsulent Mariann Høyen og samfunnsplanlegger Liv Toril Pettersen på besøk hos butikkene.

Servicepunkt

Nærbutikkene er nå etablert som kommunale servicepunkt, og samarbeider med Meløy kommune om informasjon til fastboende og besøkende, beredskap, bibliotektjenester og tilbud om sosiale møteplasser. For butikkene og fastboende har det nok lenge vært en praksis at disse tjenestene har vært ivaretatt av butikkene, mens butikkenes utviklingsrolle nå er formalisert i en egen avtale. 
 

Viktige samarbeidspartnere

Butikkene på øyene er viktige samarbeidspartnere for kommunen i utviklingen av gode lokalsamfunn som er attraktive både for fastboende, besøkende og næringsdrivende. Nærbutikkene har mange funksjoner i tillegg til salg av dagligvarer som post i butikk, salg av drivstoff, ekspedisjon og turistinformasjon. De er også svært viktige som møteplass og sosial arena. Butikkene er en hjørnestein for at folk skal kunne bo og trives på øysamfunnene i Meløy, og sentrale i arbeidet med å skape utviklingen på disse stedene. Uten nærbutikken ville det vært langt vanskeligere å være fastboende og næringsdrivende på disse øyene, og den lokale kjøpmannen er ofte den første som reisende møter, og dermed en viktig bygdevert.
 

Gode lokalsamfunn

Meløy kommune er opptatt av å skape bolyst og gode lokalsamfunn i alle bygdene, og ser på nærbutikken på øyene som en god samarbeidspartner i dette arbeidet. Ved at nærbutikken kan tilby møteplasser og enkelte tjenester kan butikken bidra til økt trivsel og forebygging av ensomhet for både ung og gammel, og i tillegg bidra til at eldre kan bo lengre hjemme. Nettopp det at det er en butikk på disse øyene gjør det lettere for folk å bo der også når de blir eldre. Samarbeidet bidrar til at enkelte kommunale tjenester kan tilbys nærmere og være lettere tilgjengelig for brukerne.
 

Samarbeidet med butikkene er en del av Kommunal- og distrikts departementets satsing på utvikling av nærbutikker i distriktene gjennom Merkur programmet.  Denne satsingen bidrar til bygdeutvikling gjennom butikkutvikling. Ved å støtte opp om lokalbutikken gleder en ikke bare en person, men et helt lokalsamfunn.
 

Pilotprosjekt

Foreløpig er samarbeidet et pilotprosjekt for å teste ut om nærbutikken kan utvikle gode tilleggstjenester i butikken, og hvilken rolle nærbutikken kan ha i det kommunale servicetilbudet på øyene.  

Tekst og foto er hentet fra Meløy kommune sin hjemmeside.

Les mer om Merkur programmet  her.

facebook

SISTE NYTT