kompetanse og språk

Søk midler til norskundervisning for egne ansatte

24. Oktober 2022 | Skrevet av:
KompetanseNorge tilbyr muligheter for arbeidsgivere og deres kurstilbydere å søke midler til norskopplæring av egne ansatte informerer NAV Meløy
 
I Kompetansepluss Arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, og opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid. Ordningen skal primært være for deltakere med lav formell utdanning.
En søknad til Kompetansepluss Arbeid skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder, minst én bedrift som opplæringsmottaker (privat eller offentlig virksomhet), og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon. Husk at det er den virksomheten som står som søker som er ansvarlig for å motta og forvalte tilskuddet, holde kontakt med HK-dir underveis i prosjektet, og å rapportere når opplæringen er avsluttet.

Kompetansepluss Arbeid 2023 - Kompetanse Norge
facebook

SISTE NYTT