Om nord

Om:nord - Arena for grønn omstilling i nord

29. November 2023 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Hele det nordnorske næringslivet har samlet seg for å møte det grønne skiftet. Det handler om konkurransekraften for oss alle og vårt felles ansvar for å nå bærekraftsmålene.

Om:nord er arenaen for grønn omstilling i nord. Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi bidra til å rigge nordnorsk næringsliv for fremtiden. Gjennom kompetanseheving og tilgjengeliggjøring av relevant informasjon, tips og nyttige verktøy ønsker vi å styrke delingskulturen. 
 

Det grønne skiftet fører med mange muligheter og ulike krav om handling for de mer enn 18 000 små og mellomstore bedriftene i landsdelen. Noen er godt i gang, men mange er ikke godt nok forberedt på de endringene som uansett kommer. Dårligere lånevilkår, lavere interesse fra investorer og mindre tilgang til arbeidskraft vil kunne gi konsekvenser som eksempelvis lavere konkurransekraft i markedet. Fokus er derfor å bidra til at det nordnorske næringslivet kan fortsette å levere sine varer og tjenester i det grønne skiftet.
 

Bak prosjektet Om:nord står et sterkt lag av nordnorske næringsforeninger, og Meløy Næringsforum er en av dem.

Vi planlegger mer informasjon om prosjektet på ett av våre populære medlemstreff i 2024. I mellomtiden kan du lese mer om prosjektet her.

 

facebook

SISTE NYTT