universitetet nord

Nytt utdanningsløp på Nesna

15. September 2022 | Skrevet av:
Hvilken utdanning trengs i regionen for at din virksomhet skal få tak i folk med rett kompetanse?

Nord Universitetet jobber nå med å skape en langsiktig og bærekraftig universitetscampus på Nesna. Dette er et prosjekt på Nesna, men med relevans for hele regionen og for distriktsrettet utdanning i nord.

Det er viktig at de utdanningstilbudene som bygges opp på Nesna er av relevans for arbeidslivet på Helgeland. I den anledning inviteres offentlige og private virksomheter til å delta på innspillsmøter.

Utviklingsprosjektet for studiested Nesna ble igangsatt i juni 2022. I tillegg til prosjektleder med sekretariat, er det opprettet fire delprosjekt som jobber med følgende:
Studietilbud og fagmiljø
Markedsføring og rekruttering av ansatte og studenter
Velferd og infrastruktur
Organisasjonsmodell

Gruppene er bredt sammensatt av  representanter fra arbeidsliv, akademia, ansatte og studenter med ulik geografisk bakgrunn.

Noen av temaene som vi vil ha innspill på er følgende:
På hvilke områder opplever organisasjonen størst utfordring med rekruttering av kompetent arbeidskraft i dag? 
Har organisasjonen vurdert aktiv rekruttering fra EØS-området og vil det medføre behov for kompletterende utdanning eller språkopplæring? 
På hvilke fagområder har organisasjonen behov for etter- og videreutdanning? 
Hva må tilrettelegges lokalt, utover universitetet, for at Nesna skal bli attraktivt som studiested for dine ansatte og ungdom fra regionen? 
Hva skal til for å få studenter og fagfolk til å flytte permanent til Nesna, sekundært pendle, eller delta på samlinger? 
Hvilken infrastruktur vil være nødvendig for at din kommune/bedrift/organisasjon skal sende ansatte for å ta utdanning eller kurs på Nesna? Eks tilpassede buss eller fergeruter eller mulighet for rimelig og god overnatting ?
Har din virksomhet ideer til organisering av utdanninger på Nesna?  Herunder: Er det ønskelig med flere institusjoner innen høyere utdanning, eventuelt fagskoler, i tillegg til Nord universitet? I tilfelle hvilke institusjoner?
Mer om utviklingsprosjektet, mandat, organisering og deltakere kan dere lese på  
https://www.nord.no/no/om-oss/studiesteder/nesna

Dato, tid og sted for innspillsmøtene
4. oktober, Mo i Rana – Campus Helgeland
5. oktober, Brønnøysund – Thon hotell
facebook

SISTE NYTT