Demenskor

Nytt tilbud i Meløy - Demenskor

15. Mars 2023 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Invitasjon til å bli samarbeidspartner
Vår medlemsbedrift, Gode Øyeblikk AS, mener at å få på plass et Demenskor i Meløy vil være et viktig tilskudd til kommunens innbyggere. De har allerede fått Meløy kommune med som samarbeidspartner, men er avhengig av flere.

De ønsker derfor å invitere næringslivet i Meløy til å bli samarbeidspartnere til Demenskoret.

Hva kan din bedrift bidra med?

For å kunne drifte koret vil Gode Øyeblikk ha behov for et årlig tilskudd som skal gå til drift. Dvs. betaling til to musikalske ledere, som allerede er på plass, samt musikere, noter og bevertning.

Hva ønsker de fra dem som vil bli samarbeidspartnere?
Samarbeidspartnere binder seg for 2 år (2023 og 2024) og forplikter seg til å bidra økonomisk med et årlig sponsorbidrag/ tilskudd.

Hva går Gode Øyeblikk inn med?
Deres økonomiske bidrag i dette samarbeidet er deres helsefaglige fagkompetase som de skal bidra med på øvelsene. Dette utgjør ca 70.000 kr pr år, og de kommer ikke til å kreve disse timene dekket.
Gode Øyeblikk AS vil være ansvarlig for å drifte koret, herunder økonomi, samt koordinering av deltakere, dirigenter og samarbeidspartnere.

Meløy kommune bidrar med gratis lokale til konserter, og bistand omkring konsertarrangementer fra Kultur og folkehelse m.v.

Gode Øyeblikk spør: Kan vi sammen ta et felles samfunnsansvar for å få dette tilbudet på plass?

Noe for din bedrift? Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt med:
Linn Hege Larsen, mail: linn.hege@godeoyeblikk.no, mobil: 922 97 252
Karin Sandvik, mail: Karin@godeoyeblikk.no, mobil: 916 29 424

 
facebook

SISTE NYTT