Helgeland Smolt AS

Nytt medlem

13. Januar 2024 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Vi er utrolig glad for å ha fått HELGELAND SMOLT AS som nytt medlem i Meløy Næringsforum.
I følge Brønnøysundregisteret ble selskapet stiftet allerede den 03.07.2007 og formålet er følgende: "Drive med landbasert oppdrett av settefisk og delta i selskaper tilknyttet dette". 

Helgeland Smolt AS driver pr i dag yngel- og smoltproduksjon på to lokaliteter, henholdsvis i Sundsfjord i Gildeskål kommune og i Reppen i Rødøy kommune. Samlet produseres det om lag 3500 tonn smolt av ulike størrelser der det meste av produksjonen skjer ved bruk av RAS-teknologi. Selskapet står foran betydelige ekspansjonsplaner og i 2022 omsatte de 40 medarbeiderne for ca 300 mill NOK. Bak Helgeland Smolt AS står solide oppdrettsaktører som Nova Sea AS, Lovundlaks AS, Selsøyvik Havbruk AS og Gildeskål Forsøksstasjon AS.

Selskapet er sertifisert etter Global G.A.P, en internasjonal standard som sikrer matvaresikkerhet, sporbarhet, god dyrevelferd og miljøansvar. Standarden setter også strenge krav til ansattes helse, sikkerhet og velferd. Deres produksjon er også i henhold til ASC (Aquaculture Stewardship Council), en standard for miljøsertifisert og ansvarlig havbruk. Gjennom sertifiseringen stilles det strenge krav som skal bidra til å minimere påvirkninger fra virksomheten på ytre miljø og samfunn.

 

Helgeland Smolt AS inviterer nå til å være med på et helt nytt og spennende eventyr i Meløy.
I januar starter de rekruttering til sitt nye settefiskanlegg i Kilvik i Meløy kommune. Anlegget er under oppføring og skal ta imot den første rogna tidlig i 2025. I tillegg er grunnarbeidet startet, slik at en kan starte etablering av anlegg nummer to i Rødøy kommune også.

Selskapet skal i løpet av 2024 rekruttere i overkant av 20 nye ansatte i ulike stillinger.
De har blant annet behov for driftsleder, vedlikeholdsleder, vannkvalitetsansvarlig, biologisk controller, driftsoperatører og teknikere. De trenger både dagtidsansatte og ansatte som deltar i turnusordning.

Du kan følge Helgeland Smolt AS på Facebook og Instagram for å få oppdatering på framdrift på byggingen i Kilvika.

Vår nye medlemsbedrift er nok et bevis på at vi har et variert og spennende næringsliv i Meløy.


Vi ønsker HELGELAND SMOLT AS velkommen som medlem i Meløy Næringsforum, og ønsker lykke til med etablering av nytt, flott og tidsriktig anlegg i Kilvika.
facebook

SISTE NYTT