rekruttering
I mai var det 70.000 ledige arbeidsplasser i Norge - vi konkurrerer i et arbeidsmarked uten folk til å ta jobbene

Lurer du på hva som skjer i rekrutteringsprosjektet?

19. Juni 2022 | Skrevet av: Liz Rekve
Lurer du på hva som skjer i rekrutteringsprosjektet? Tidligere i vinter gjorde Meløy Næringsforum/Meløy Tett på klar en arbeidsplan for rekruttering. Vi kjører på - vi er ajour!
Ja vi er ajour! Rekrutteringsprosjektet rapporterer.
Rekrutteringsprosjektet Nye folk – nye muligheter - handlingsplan fase 1 - dette har vi gjort:
 • Lage en strategi og prosjektplan for arbeidet (ligger under fanen prosjekter på nettsiden)
 • Gjøre en detaljert behovskartlegging hos medlemsbedriftene (kontakt oss om du vil ha denne tilsendt)
 • Informere om prosjektet gjennom februar, mars 2022 Har holdt 22 presentasjoner lokalt og regionalt om prosjektet
 • Informere/oppmerksomhetskampanje: Gjøre første utspill på sosiale medier – oppmerksomhet. Landingsside på Meløy Tett På, endre MTPs sider til å oversette til engelsk. Oppstart sosiale medier 1. mars 2022 (går i 100 dager). We want you here – we have work for you – mer enn 60.000 har sett kampanjen på sosiale medier, 60 gode cver kommet inn.
 • Spille inn en film om arbeidslivet i Meløy.
 • Respons på første utspill - god: Matcher nå behov hos medlemsbedrifter med gode kandidater.
 • Bedriftsbesøk med søkelys på rekruttering og behov. Mars og Juni 2022 
 • Samle HR ansvarlige/rekrutteringsansvarlige i eget nettverk for samarbeid og felles idevrimling Oppstart 9. mars 2022 (2 møter til nå) – fortsetter med jevnlige møter gjennom året, mye god synergi og fellesideer!
 • Få oversikt over behovet for boliger og hva vi har av utleieboliger. Børste støv av alle gamle byggeprosjekt, diskutere nye, delta i Boligplan-dialogmøter, skape et felles-samvirke for investeringer i boliger.
 • Lage en strategi/opplegg for «Jobb for 2» (partner skal også jobbe/evt være gründer) mai 2022
 • Opplæring i jobbmøteplattformen til NAV mai 2022
Nasjonalt fokus, hvordan fortelle om arbeidstagerbehovet i nord
 • Møte med FirstHouse, Mars 2022
 • Videreføring via Næringsarena Nord og NHO Nord-Norge hjelp fra First House JUNI 2022
 • Snakke med Nordlandsbenken Stortinget 14. juni 2022
Fokus på sentrumsutvikling, møteplasser og arbeid for et bedre Meløy for alle
 • Mai – November 2022 – fått et synlighetslokale/hub i sentrum, som vil være i virksomhet juni-oktober 2022
 • Gjøre noe kommunikasjonsmessig/og skape et fokuspunkt i Ørnes sentrum We want you here- kampanjen/rekrutteringskontor/hub/Torgmøte/politikerslam el? Juni-oktober 2022
 • Holde minglemøte med medlemsbedrifter og studenter som er hjemme august 2022
Fokus på studenter:
 • Bli enig om insentivordning for studenter som velger å flytte hjem å ta praksis etter endt utdanning (minimum 2 år)
 • Kontakte alle studiesteder relevante
 • Gjøre jobbmesser on-line SEPTEMBER 2022
 • Møte med skolene og en strategi rundt disse besøkene.

Samle trådene, planlegge neste fase og nasjonale utspill September 2022

«Neste fase» oktober-mars 2023
 • Fast track ordning for arbeidere utenfor EØS/jobbe med RANA om dette
 • Europeisk satsing gjennom Bodø2024/regionalt initiativ gjennom Næringsarena Nord
 • Større fokus på at Næringsarena Nord jobber med rekruttering
 • Samle de nasjonale trådene/First House
 • Jobbe med finansiering av storsatsing 2023
facebook

SISTE NYTT