QR code

Innspill til dimensjonering av videregående opplæringstilbud for voksne

20. November 2023 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Nordland fylkeskommune jobber aktivt med å dimensjonere videregående opplæringstilbud for voksne, og ønsker å få innspill fra bedrifter angående behovene i din region, organisasjon, kommune eller bedrift.
 
Fullføringsreformen og den nye opplæringsloven har som mål å sikre at ungdom og voksne blir kvalifisert til å møte kravene i videre utdanning og arbeidsliv, samt at de kan oppdatere sin kompetanse gjennom hele livet.

En viktig del av disse reformene er den utvidede retten til videregående opplæring for voksne, samt retten til rekvalifisering for de som allerede har en studie- eller yrkeskompetanse.

For å kunne tilby et tilpasset utdanningstilbud til alle, trenger Nordland fylkeskommune kunnskap om hva samfunnet, arbeidslivet og den enkelte har behov for. Derfor ber de bedrifter om å svare på spørsmål i spørreskjemaet, som du finner her.

Bedriftenes svar vil være avgjørende for at Nordland fylkeskommune kan dimensjonere tilbudet til voksne på en best mulig måte. 

Undersøkelsen er anonym og tar ikke lang tid å svare på. Nordland fylkeskommune takker igjen for bedriftenes tid og innspill, og ser frem til å bruke bedriftenes synspunkter for å skape et bedre tilbud for voksne i videregående opplæring. 
facebook

SISTE NYTT