Erlend Bullvåg

Indeks Nordland

04. April 2024 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Erlend Bullvåg, adm.direktør i Kunnskapsparken i Bodø, ser muligheter for vekst i næringslivet i Meløy i år.
Bullvåg har over 20 års erfaring med Indeks Nordland, og på Ørnes hotell delte han sine betraktninger og tallmateriale fra Indeks Nordland, med vinkling på Meløy, til et førtitalls fremmøtte.

Bullvåg formidlet at næringslivet skyter fart, og at i 2023 omsatte bedriftene i Nordland for 285 milliarder kroner, hvor Helgeland og Salten sto for om lag 60 prosent av fylkets totale omsetning. Aldri før har omsetningen vært høyere.

Nordland på 1-2-3! formidlet Bullvåg slik:

Befolkningsutikling:
 • 243.081 innbyggere ved inngangen til 2024.
 • Opp 2.000 fra året før.
 • Fremdeles høy innvanding fra Ukraina.
 • 32 av 41 kommuner hadde befolkningsvekst.

Arbeidsmarked:
 • 118.990 sysselsatte ved inngangen til 2024.
 • Total jobbskaping på 500 sammenlignet med året før.
 • Størst vekst for offentlig sektor.
 • 1,6 prosent helt ledige ved inngangen av 2024.

Omsetning:
 • Bedriftene i Nordland omsatte for 285 mrd. kr i 2023.
 • Vekst på 11 prosent fra året før.
 • Helgeland og Salten står for omtrent 60 prosent av omsetningen i fylket.
 • Målt i omsetning var industrien størst med 104 mrd. kr.

Lønnsomhet og verdiskapning:
 • Bedriftene i fylket hadde et driftsresultat på nærmere 32 mrd. kr.
 • Rekordhøy verdiskapning på 72 mrd. kr som utgjorde 25 prosent av omsetningen.
 • Driftsresultatet var størst i sjømatsektoren med 13,2 mrd. kr.
 • Driftsmarginen for bedriftene i Nordland var på 11,2 prosent.

Eksport:
 • Total eksportverdi på 50,9 milliarder kroner i 2023.
 • 28,5 milliarder kroner i sjømateksport.
 • 19 milliarder kroner i eksport av metaller og kjemi.
 • Nordland er Norges trede største fylke målt i eksport av fisk.

Samfunn, klima og miljø:
 • Den voksne befolkningen i Nordland hadde i snitt litt over 1,1 mill. kr i gjeld i 2023.
 • I Nordland ble det etablert 1.198 nye aksjeselskaper i 2023.
 • Stort potensial for å bli en ledende aktør innen havvind.

Lønnsomhet og verdiskapning:
 • Bedriftene i fylket hadde et driftsresultat på nærmere 32 mrd. kr.
 • Rekordhøy verdiskapning på 72 mrd. kr som utgjorde 25 prosent av omsetningen.
 • Driftsresultatet var størst i sjømatsektoren med 13,2 mrd. kr.
 • Driftsmarginen for bedriftene i Nordland var på 11,2 prosent.

Høydepunkter fra årets Indeks Nordland kan du lese her.

Bullvåg oppfordret også de tilstedeværende om å sjekke ut hjemmesiden til Indeks Nordlandhvor du finner mange spennede opplysninger om landsdelen vi bor i.


Bjørn Sleipnes var også leid inn av Meløy kommune for å presentere statistikk for Meløy og nabokommunene Rødøy og Gildeskål gjennom sin Indeks Meløy.
Indeks Meløy vil vi publisere på vår hjemmeside ved en senere anledning.
facebook

SISTE NYTT