Hvem foreslår du?

Hvem synes du fortjener årets priser?

12. September 2023 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Dato for årets Meløyseminar er 23. november, og da skal vi samles på Halsa samfunnshus for inspirasjonsdag under temaet: «Ett Meløy – slik tar vi ansvar sammen».
Prisutdelinger er også noe som hører med under Meløyseminaret, og nå trenger vi dine innspill.

Begrunnede forslag til kandidater kan fremsettes av alle interesserte, inkludert jurymedlemmene, og sendes til: post@meloynf.no . Forslag må meldes inn innen 26.09.2023.

Det deles ut priser i følgende kategorier:

ÅRETS SERVICEBEDRIFT

Prisen kan tildeles en bedrift eller virksomhet som yter ekstra god service. Hensikten er å stimulere til økt kvalitet, høyere servicenivå og mer kunnskap i handels- og servicenæringen i Meløy.

Kriterier:
Ved tildeling av prisen vil det gjøres en helhetsvurdering basert på følgende kriterier:
 • Medarbeidere med god kunnskap om bedriftens varer/tjenester.
 • Medarbeidere som opptrer imøtekommende og setter kunden i sentrum.
 • Medarbeidere som gir kunden mer enn forventet.
 • Medarbeidere som kjenner sitt nærområde godt ved å kunne gi anbefalinger til sine kunder om opplevelser og tjenester i regionen.

ÅRETS BEDRIFT

Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til en bedrift eller virksomhet som på basis av kompetanse og innsats har skapt verdier for eiere og samfunnet rundt og som gjennom sin aktivitet har bidratt til å styrke næringslivet i Meløy. Positiv oppmerksomhet om prisen skal sette fokus på betydningen av etablerte bedrifter, og deres bidrag til verdiskaping og arbeidsplasser i Meløy.

Kriterier:
Ved tildeling av prisen vil det gjøres en helhetsvurdering basert på følgende kriterier:
 • Bedriftens betydning for sysselsetting/bosetting i Meløy.
 • God bedriftsøkonomi (utvikling og lønnsomhet).
 • Bedriftens betydning for næringsmiljøet i Meløy.
 • Evne til utvikling og innovasjon.
 • Profilering og omdømme utad.
 • Medlemskap i Meløy Næringsforum.
 • Salg og markedsføringsarbeid.
 • Trivsel og godt miljø på arbeidsplassen.
 • Likestilling.

ÅRETS GRÜNDER

Formålet med gründerprisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Meløy kommune, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd» i kommunen. Positiv oppmerksomhet om Gründerprisen skal sette fokus på betydningen av gründere for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i Meløy og oppmuntre andre til nyskapning gjennom etablering og/eller utvikling

Kriterier:
Gründerprisen er en pris for nyskaping og innovasjon. Gründerprisen skal først og fremst rette seg mot personer eller virksomheter som har tatt initiativ til å starte ny næringsvirksomhet. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt. En gründer vil ofte være karakterisert av å ha stor tro på egen ide, være løsningsorientert, være villig til å ta risiko og ha vilje til å stå løpet ut. Juryen skal legge vekt på at vedkommende i god gründerånd har sett muligheter og gjort dem om til handling.

ÅRETS MELØY AMBASSADØR

Formålet med prisen er å stimulere til god profilering av Meløy og bidra til å synliggjøre Meløy som et attraktivt bo- og arbeidssted. Prisen skal gi anerkjennelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som utmerker seg som gode ambassadører for Meløy.

Kriterier:
Ved tildeling av prisen vil det gjøres en helhetsvurdering basert på følgende kriterier:
 • Har en tydelig Meløy-identitet.
 • Synliggjør Meløy på en positiv måte regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Bidrar til å gjøre oss som bor i Meløy stolt av kommunen vår.
 • Bidrar til å skape et godt omdømme for Meløy.

 
facebook

SISTE NYTT