Kompetansebarometeret 2023

Har du hørt om NHO sitt kompetansebarometer?

14. Februar 2024 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Høsten 2023 gjennomførte NHO tiende runde av NHOs kompetansebarometer, som er en stor undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter.
Rapporten lages av NIFU og de foregående undersøkelsene har gitt viktig kunnskap om bedriftenes kompetansebehov og skapt mye debatt om temaet. I undersøkelsen inngår spørsmål om i hvilken grad bedriftene har et udekket kompetansebehov og konsekvensene av dette. Bedriftene spørres også om kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivå, typer yrkesfag, samt ingeniørbehov. Kompetansebehov som følge av kunstig intelligens inngår også som tema i år.

Den 14.02.24 inviterte NHO til digital fremleggelse av kompetansebarometer for 2023, og hele 11 aktører var invitert til å presentere og kommentere rapporten. Du
 kan høre hele presentasjonen her.

Rapporten "NHOs kompetansebarometer for 2023 - Ei kartlegging av kompetansebehovet til NHOs medlemsbedrifter i 2023" konkluderer bl.a. med at NHOs medlemsbedrifter fortsatt sliter med å få tak i rett kompetanse. 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.

Rapporten i sin helhelt, kan du lese her.

 
facebook

SISTE NYTT