Kraftløftet

Har du hørt om Kraftløftet?

16. Januar 2024 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Kraftløftet: En helhetlig tiltaksplan for å sikre nok kraft til bedrifter, husholdninger og klimatiltak i fremtiden.

LO og NHO har de siste årene hatt flere større samarbeidsprosjekter for å konkretisere muligheter, ambisjoner og tiltak for å lykkes med klima- og energiomstillingen.
 

I januar 2023 tok LO og NHO initiativ til et trepartssamarbeid om Kraftløftet som Regjeringen sluttet seg til. Kraftløftet skulle bidra med kunnskap og innsikt, synliggjøre konsekvensene av ulike veivalg, og fremme forslag til tiltak som gir raskere tilgang på fornybar kraft.

En sentral del av arbeidet i Kraftløftet var å bidra til lokalt og regionalt faktagrunnlag og forankring av behov og muligheter. Arbeidet har derfor hatt en regional tilnærming med utstrakt involvering av kraftprodusenter, kraftforbrukere, nettselskaper, små- og mellomstore bedrifter, kommuner og fylkeskommuner og andre aktører. Arbeidet har hele tiden skjedd i tett samarbeid med regjeringen. LO i Nordland og NHO Nordland har her hatt en viktig rolle for å spille inn utfordringene vi ser i vårt fylke.

Tidlig i januar i år ble den endelige rapporten lagt fram. Rapporten er altså LO og NHOs tiltaksplan for økt kraft- og nettilgang i Norge mot 2030.


Les hele rapporten her. Det finnes også regionale rapporter, og informasjon om funn i vårt område, samt rapporten for Nord-Norge kan du lese her.

NHO arrangerer den 2. februar seminar, hvor en også kan delta digitalt.

På dette seminaret vil en presentere hovedfunnene fra arbeidet, og dra med seg bedriftene, politikerne og organisasjonene i en diskusjon om hvordan en sikrer nok kraft til bedrifter, husholdninger og klimatiltak. 

Les mer om seminaret og meld deg på her.
facebook

SISTE NYTT