Forsiktig optimisme i nord
Foto: Marthe Nyvoll for kbnn

Forsiktig optimisme i nord

15. Mai 2024 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Kunnskapsbanken, som er en del av SpareBank 1 Nord-Norges sitt samfunnsansvar, har siden 1995 bidratt til kunnskap om landsdelen gjennom sitt Konjunkturbarometer for Nord-Norge.

Næringslivet i Nord-Norge opplever fortsatt utfordringer i 2024, men det er tegn til en forsiktig optimisme og flere forventer økonomisk vekst. Det er ett av funnene i vårens utgave av Forventingingbarometer for Nord-Norge. 

 

Fem funn du bør vite om:
 

  1. Næringslivet i Nord-Norge rapporterer om stabile, men utfordrende økonomiske forhold. Det er store bransjeforskjeller hvor industrien er mest positiv, mens pessimismen er størst blant bedriftsledere i varehandel samt bygg- og anleggsbransjen.
  2. 18 prosent forventer å ansette flere personer – mens 14 prosent forventer å redusere antall ansatte det kommende året.
  3. 21 prosent mener kunstig intelligens i meget/ganske stor grad vil påvirke bedriften det neste året. Nesten halvparten (45 prosent) svarer i liten grad, eller ikke i det hele tatt.
  4. 68 prosent av investeringene fra nordnorske bedrifter vil tilfalle leverandører i landsdelen. Dette er det høyeste nivået som er målt i barometeret.
  5. 58 prosent mener mangel på kvalifisert arbeidskraft er en betydelig utfordring. Samtidig sier hele 38 prosent sier de bruker eget nettverk eller bekjente når de skal rekruttere – etterfulgt av sosiale medier (18%) og egen nettside (16%).
  
Les hele
 Forventningsbarometer for Nord-Norge.
 
 
 
 
facebook

SISTE NYTT