Boligplan

Boligplan Meløy 2024-2028 er nå vedtatt

21. Mai 2024 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Dette skjedde i kommunestyret sitt møte den 8. mai 2024.

Planen inneholder følgende temaer:
 

 • Mål for planen og organisering av arbeidet
 • Nasjonale og lokale føringer
 • Mål for boligutvikling i Meløy
 • Generell boligutvikling
 • Handlingsplan generell boligutvikling
 • Boligsosiale forhold
 • Boligsosiale virkemidler - Husbanken
 • Kommunale boligmasse
 • Handlingsplan boligsosiale forhold
 • Samarbeid og organisering
 • Handlingsplan - samarbeid og organsiering


Her finner du Boligplan Meløy 2024-2028 med kunnskapsgrunnlag.

facebook

SISTE NYTT