Bærekraftundersøkelsen

Bærekraftsundersøkelsen 2023

14. August 2023 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Hørt om "Løypemeldingen 2022 Nord-Norge"?
Vi har i dag sendt ut en påminningsmail til våre medlemsbedrifter, der vi ber om hjelp til å besvare en undersøkelse om hvordan din bedrift arbeider med bærekraft og grønn omstilling. Denne undersøkelsen skal gi bakgrunn for "Løypemeldingen 2023".

Vi trenger flere bedrifter som deltar, og har derfor utvidet svarfristen til 20. august 2023.

Vi søker økt innsikt om hvordan våre medlemsbedrifter arbeider med dette temaet.

For tredje år på rad utarbeides det en analyse i samarbeid med PwC om hvordan det står til med bærekraftsarbeidet hos små og store selskaper i Nord-Norge - sett fra næringslivets perspektiv.

Link til undersøkelsen finner du her.


Data fra undersøkelsen er kun tilgjengelig for næringsforeningens databehandlere og PwCs prosjektgruppe. Opplysningene behandles konfidensielt og i samsvar med personopplysningsloven.

Resultatene presenteres på aggregert nivå i rapporten "Løypemelding 2023" som lanseres til høsten.

Målet er at rapporten vil bidra til kompetanseheving på bærekraftsområdet for medlemmene våre, og den blir tilgjengelig for de som ønsker rapporten.

Vi anbefaler at den som svarer på undersøkelsen har god innsikt i virksomhetens bærekraftsarbeid. Estimert tidsbruk på undersøkelsen: ca. 10 minutter. Undersøkelsen vil være åpen tom 20. august.

På forhånd takk for at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen, og vi ser frem til å invitere til presentasjon og diskusjon av funnene.

Se fjorårets rapport her.

facebook

SISTE NYTT