Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 er nå ute på høring

04. Juli 2024 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
- med høringsfrist 12. august 2024.

Meløy kommune skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan med retningslinjer for det alkoholpolitiske arbeidet i kommunen. Planperioden skal følge bevillingsperioden og skal fornyes hvert fjerde år, senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.


Alkoholpolitisk plan for perioden 2024–2028 er en rullering med mindre revidering av planen som ble vedtatt 7. mai 2020, revidert 25. mars 2021 og 30. mars 2023 i det kommunens mål for arbeid med alkoholpolitikken ikke er endret.
 

Planutkastet finner du herAlkoholpolitisk plan 2024 – 2028


VedleggUngdom og rus.


Har du synspunkter?

Send Meløy kommune dine innspill, senest innen 12. august 2024.

Merk: Høring alkoholpolitisk plan 2024-2028
Epostpostmottak@meloy.kommune.no

facebook

SISTE NYTT