Mely Nringsforum

Formål

§ 1. Organisasjonens navn er Meløy Næringsforum

 

§ 2. Formål

Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være samarbeidsorgan for næringslivet i Meløy, høringsinstans for offentlige myndigheter og pådriver på vegne av næringslivet i Meløy overfor offentlige myndigheter.

 

§ 3. Medlemsskap

Som medlem i Meløy Næringsforum kan opptas alle bedrifter i Meløy. Det betales medlemskontingent pr. år beregnet ut fra antall årsbverk. Medlemmer registrert etter 1.7. betaler halv kontingent første år.