Meløy Næringsforum

Om MNF

 

Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon som skal arbeide for hele næringslivet i Meløy. og ivareta de ulike bransjers interesser og behov.

Vedtektene: VedtekterMNF-revidert2014.pdf

Strategidoument: StrategidokumentMNF.pdf

Handlingsplan 2016: Handlingsplan2016.docx

Virksomhetsrapport 2015: Virksomhetsrapport2015medbilder.pdf