Mely Nringsforum

Strategi og mål for omstillingsarbeidet


Omstillingsarbeidet i Meløy skal strekke seg over seks år (2012 – 2018) og en strategi- og handlingsplan danner grunnlag for arbeidet.

Strategi- og handlingsplanen har følgende mål:

«Sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden der bredden i næringsgrunnlaget utnyttes og videreutvikles på næringslivets premisser.»

Målene skal nås gjennom satsing på følgende områder:

A: Nyetableringer (ny industri, olje- og gassetableringer, etableringer i mindre bedrifter og offentlige arbeidsplasser)

B: Dagens virksomheter (reiseliv, fiske/havbruk, handel og tjenesteytende næringer, leverandørsamarbeid og konsernbedrifter)

C: Kommunens ansvar i omstillingen (infrastruktur, næringsvennlig kommune og bolyst)

I tillegg er kapital og kompetanse to innsatsområder som inngår i A, B og C.