GIP
Foto: Ny Næring

Glomfjord Hydrogen AS skal videreforedle hydrogen til ammoniakk i Glomfjord Industripark med Neptun Tromsø AS

23. November 2023 | Skrevet av: Mette Bjørnvik
Gode nyheter for næringslivet i Meløy ble presentert i pressemelding den 22.11.23.
Les pressemeldingen i sin helhet nedenfor:

"Glomfjord Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS har inngått en avtale om å etablere en komplett verdikjede fra grønt hydrogen til grønn ammoniakk i Glomfjord Industripark (Meløy kommune i Nordland). Målsetningen er å kunne tilby grønn ammoniakk som null-utslipps maritimt drivstoff og til industriell bruk.

Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med vannkraft i Glomfjord Industripark. Hydrogengassen vil så videreforedles til ammoniakk. Det planlegges foreløpig for en produksjonskapasitet på mellom 60 og 100 tonn grønn ammoniakk per dag.

Fremstilling av ammoniakk basert på hydrogen produsert med vannkraft vil bli en konkurransedyktig null-utslipps løsning for maritim sektor og industrien, når produksjonen skjer på strategiske lokasjoner, slik som i Glomfjord Industripark med sin moderne infrastruktur tilpasset de fleste typer industri.

Prosjekt «Neptun Glomfjord Ammoniakk» fremstår nå som svært modent. Blant annet er hovedleverandører valgt og nødvendig nettkapasitet allokert til å sikre oppstart av første fase. Det vil nå bli en prosess videre hvor Neptun Tromsø AS kommer inn på eiersiden i Glomfjord Hydrogen AS, med sikte på en snarlig investeringsbeslutning, og produksjonsstart i 2027.

Vi er glade for at vi sammen med våre partnere i Glomfjord Hydrogen har nådd denne milepælen som igjen vil plassere Glomfjord som en viktig produsent og leverandør av grønn ammoniakk, sier Stephan Klepsland, styreleder i Neptun Tromsø AS.

Utviklingen av markedet for komprimert hydrogen i det maritime markedet har tatt lengre tid enn forventet, så når vi fant en mulighet til å levere det grønne hydrogenet til maritim omstilling ved å videreforedle grønt hydrogen til grønn ammoniakk var det en naturlig utvikling av det arbeidet Glomfjord Hydrogen har jobbet med siden oppstart. Dette er en viktig brikke i å realisere det maritime knutepunktet som Glomfjord Hydrogen har mottatt investeringsstøtte fra Enova til. Vi er veldig glade for at vi i Neptun Tromsø har funnet en partner som vil bidrar til at det endelig blir produksjon av grønt hydrogen i Glomfjord igjen, sier Henrik Meland Madsen, styreleder i Glomfjord Hydrogen AS og VP Hydrogen i Greenstat ASA.

Om Glomfjord Hydrogen AS

Glomfjord Hydrogen ble etablert i 2016 av Meløy Næringsutvikling, Meløy Energi, Nel Hydrogen og Greenstat med formål om å etablere hydrogenproduksjon i Glomfjord industripark. Troms Kraft kom inn som eier i 2021 og har gjennom sitt eierskap i Neptun Tromsø vært en viktig partner med tanke på å realisere ammoniakk som løsning også i Glomfjord.

Glomfjord Hydrogen AS er i dag 100% eid av Greenstat ASA, og selskapet vil i tillegg til å etablere hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark også jobbe med hydrogenprosjekter ved andre lokasjoner i Nordland.

Om Neptun Tromsø AS

Neptun Tromsø ble stiftet i 2022 som et samarbeidsprosjekt mellom det norske energiselskapet Troms Kraft AS, og den tyske kapitalforvalteren Prime Capital AG, med formål om å utvikle og bygge hydrogen- og ammoniakkprosjekter i Nord-Norge. I tillegg til prosjektet i Glomfjord, jobber Neptun Tromsø aktivt med utviklingen av et større ammoniakkproduksjonsanlegg på Grøtsund i Tromsø, som også har forventet produksjonsstart i 2027. Anlegget på Grøtsund vil sikre grønn ammoniakk som drivstoff til maritim sektor. Nå utvikler blant annet Posten Bring og Marine Supply et nytt nullutslippsskip som erstatning for dagens MS Norbjørn, som går i fast rotasjon mellom Tromsø og Longyearbyen.

Kontaktpersoner:

Henrik Madsen, Greenstat Hydrogen AS

Mobil: 41 57 08 69

Stephan Klepsland, Styreleder Neptun Tromsø AS

Mobil: 46 86 98 43"
facebook

SISTE NYTT