Rekruttering til næringslivet

Strategi for rekruttering av arbeidstakere til Meløy Næringsforums medlemsbedrifter.

Meløy Næringsforum jobber i dag med en større strategi for rekruttering av arbeidskraft til Meløy. Prosjektet vil jobbe fortløpende i 3-4 år.. Vi jobber med kartlegging, HR-samarbeid,  regionalt samarbeid, digital karrieremesse/karrieredag, arbeidsmatching, Jobb-for-2 inkl cræsjkurs i næringsoppstart, boligutvikling/ minihusutvikling, synlighetskampanje for sosiale medier, digitale nomader, ingeniørnomader og annet som skal gjøre Meløy til et svært interessant sted å sende cven.