Top Image

Meløy Næringsforum er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter

Om MNF

Meløy Næringsforum er en interesseorganisasjon for næringslivet i Meløy. Våre medlemmer mener tilgang til arbeidskraft blir viktigste utfordringen i årene fremover, sammen med krafttilgang og samferdsel. Vi jobber med disse utfordringene, for og med våre medlemmer!
Næringslivet i Meløy har et eget samarbeidsorgan som arbeider for å løse utfordringer og finne muligheter gjennom samarbeid. Meløy Næringsforum har som formål å sikre gode rammebetingelser for næringslivet og skape felles arenaer for dialog, utvikling og vekst. Organisasjonen er høringsinstans og pådriver på vegne av næringslivet overfor offentlige myndigheter, og jobber for en positiv nærings- og samfunnsutvikling i Meløy.

Meløy Næringsforum jobber for å skape møtearenaer for næringslivet gjennom næringslivstreff, bransjetreff, kurs og seminar. Vi er med å skape en god dialog mellom næringsliv og offentlige instanser, blant annet gjennom jevnlige dialogmøter med Meløy kommune, regionale nettverk og i kompetanseutviklingsarenaer. 

En særlig viktig sak for Meløy Næringsforum er gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet; i årene fremover vil det være tilgang på kraft, god samferdsel og tilgang på arbeidskraft.

Meløy Næringsforum jobber sammen med Meløy Kommune, det frivillige Meløy/grendelagene for Meløys samfunnsutvikling.  Dette gjør vi en felles overordna plattform: Meløy Tett På.
 
Bli medlem


Side Image

Kompetansehuset Meløy

Meløy Næringsforum er endel av Kompetansehuset Meløy - og har lokaler i Glomfjord Industripark
Side Image

Glomfjord Industripark

Glomfjord Industripark eies av Yara International.Med 20 bedrifter, mer enn 2.5 milliarder i omsetning og mer enn 400 arbeidsplasser er industriparken i Glomfjord en av de største i regionen.
Les mer