Årsmøtet for 2023 er nå historie

Styret i Meløy Næringsforum innkalte til årsmøte, torsdag den 23. mars 2023, kl. 16.30 - 18.30.
Møtet fant sted på Schalthuset i Glomfjord Industripark.

 
Kort oppsummert:
  • Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker jfr vedtektene.
  • Styrets forslag til strategi og handlingsplan for 2023 ble vedtatt.
  • Alle representantene i styret, som var på valg, tok gjenvalg.

I vedtektene til Meløy Næringsforum står følgende:
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og behandler følgende saker:

a. Styrets årsberetning
b. Revidert regnskap
c. Budsjett og fastsettelse av medlemskontingent for påfølgende år
d. Styrets forslag til strategi og handlingsplan
e. Eventuelt innkomne saker
f. Valg i henhold til § 4.2., samt valg av revisor og to medlemmer til valgkomiteen

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 - to – uker før årsmøteStyrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsmelding, strategi og handlingsplan for 2023, samt protokoll, kan du lese ved å trykke på knappene nedenfor.
Styrets årsberetning 2022 Download


Årsregnskap med noter og revisjonsmelding 2022 Download


Strategi og handlingsplan 2023 Download


Protokoll årsmøte Download