stortinget

Spørretime med Nordlandsbenken 14. juni 2022

14. Juni 2022 | Skrevet av: NHO Nordland
Spørretime med Nordlandsbenken 14. juni 2022
Meløy Næringsforum har meldt inn en sak om hvordan vi skal skaffe arbeidsfolk/rekruttring til nordnorge,
og stiller i Stortingets spørretime.
Dato: Tirsdag 14.juni, kl: 16.00-16.45

Nordlandsbenken 
Siv Mossleth (Sp), Energi- og miljøkomiteen
Bård Ludvig Thorheim (H), Energi- og miljøkomiteen
Mona Nilsen (A), Finanskomiteen
Dagfinn Henrik Olsen (FrP), Arbeids- og sosialkomiteen
Øystein Mathisen (A), Utdannings- og forskningskomiteen
Mona Fagerås (SV), Transport- og kommunikasjonskomiteen
Willfred Nordlund (Sp), Leder for næringskomiteen
Geir Jørgensen ( R), Næringskomiteen
Karianne Bråthen (A), Næringskomiteen

https://www.nho.no/regionkontor/nho-nordland/arrangementer/20213/sporretimen-med-nordlandsbenken/
facebook

SISTE NYTT