Mely Nringsforum

Omstilling i Meløy

Meløy Næringsforum v/ daglig leder Liv Toril Pettersen var representert i prosjektgruppa for omstillingsarbeidet fram til juni 2012. Liv Toril Pettersen er nå medlem i omstillingsstyret i Meløy kommune. 

Meløy Næringsforum har mottatt tilskudd fra omstillingsmidlene til samarbeid med Meløy Næringsutvikling angående aktiviteter og arrangementer i forbindelse med omstillingsarbeidet. Midlene skal benyttes til arbeid med å aktivisere næringslivet og befolkningen når det gjelder bolysttiltak, kompetanseheving i Meløy og etablering av nye bedrifter.

For mer informasjon om omstillingsarbeidet:

www.meloy.kommune.no/no/Demokrati/Meloy-Utvikling-KF/