Meløy Næringsforum

Møteaktivitet


 Styremøter:
• 12. januar
• 19. februar
• 18. april
• 01. juni
• 30. august
• 13. oktober
• 29. november

Årsmøte 15. mars.

Næringslivstreff:
21. januar
15. februar
15. mars
27. april
. september
. oktober
. november

Meløyseminaret 9. mai

Møter med kommunen og partilederne i Meløy vil komme i tillegg.