Meløy Næringsforum

Velkommen som medlem i Meløy Næringsforum

  • Er du oppdatert på det som skjer innen utvikling og drift av næringslivet i Meløy?
  • Føler du at dine ønsker og behov som næringsaktør blir tilstrekkelig ivaretatt?
  • Har du noen innvirkning på næringspolitikken og næringsutviklingen i Meløy?
  • Når du fram med dine innspill, og får du tilbakemeldinger i den grad du ønsker?
  • Kan du tenke deg å være med på å bygge opp en felles, slagkraftig interesse-forening som kan være et felles talerør for alle næringsdrivende i kommunen? 
 
Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon som skal arbeide for hele nærings-livet i Meløy og ivareta de ulike bransjenes interesser og behov.
Forumet vil være et felles toveis talerør mellom myndigheter og næringslivet og en pådriver for gjennomføring av oppgaver som forumet prioriterer. Målet er å skape en felles arena for vekst, utvikling og samarbeid i kommunen.
Stemmeregler og medlemskontingent er utformet slik at også enkeltmannsforetak og småbedrifter for en rimelig innsats skal kunne bli hørt og være med å påvirke.
 
Medlemsskap tegnes og kontingent betales til Meløy Næringsforum som er et felles, bransjenøytralt samarbeidsforum. Dette forhindrer ikke at det under denne paraplyen på mer uformelt grunnlag kan dannes bransjevise undergrupper for å ivareta særinteresser som ikke går på tvers av eller bryter med forumets felles ved-tekter eller interesser.
 
Meløy Næringsforum vil ha en deltidsansatt daglig leder som vil være tilgjengelig og skal jobbe for dine og forumets næringsinteresser.
 
Serviceavgift for Meløy Næringsforum:
1-3   årsverk: 1.500 kr/år
4-50 årsverk: 1.500 kr/år + 300 kr/år pr. årsverk ut over 5  
         (50 årsverk = 1.500 kr + 47 x 300 kr = 15.600 kr)
·> 50 årsverk: 1.500 kr/år + 300 kr/år for 47 årsverk + 150 kr/år for
         hvert årsverk ut over 50.
         (150 årsverk = 15.000 kr + 100 x 100 kr = 30.600 kr)

Organisasjoner, institusjoner, idelle stiftelser o.l.: 3000 kr/år
Nyetablerte bedrifter: gratis medlemskap første året

 
For Meløy Næringsforum      
Liv Toril Pettersen, tlf. 90121129
meloynaringsforum@gmail.com