Meløy Næringsforum

Ansatte/styret

Daglig leder: Liv Toril Pettersen (ansatt i 100 % stilling)
Tlf: 90121129
E-mail meloynaringsforum@gmail.com

 

 

Daglig leder og styret i MNF 2020. 

 

Styret i MNF:
Styreleder: Pål Einar Olsen, INVIS
e-mail: pal.einar@invis.no tlf. 97549580

Styremedlem: Christina Dybvik, Møbelringen Dybvik
e-mail: christina.dybvik@gmail.com, tlf 97761930

Styremedlem.: Øyvind Jenssen, Yara
e-mail: oyvind.jenssen@yara.com, tlf. 41540822

 

Bjørn Kildal, Halsa Bygg

e-mail: bjorn@halsabygg.no, tlf 90079276


Styremedlem: Asbjørn Torrisen, Romar AS
e-mail: atorris@gmail.com, tlf

Styremedlem: Stig Einar Mork, Svartisen VVS
e-mail: stig@svartisenvvs.no, tlf 92608245

Styremedlem: Monika Sandaa
e-mail: kjsandaa@online.no, tlf 95889826

Vararepr.: Anita Taraldsen, Solhaug Byggevare
e-mail: anita.taraldsen@solhaugbyggevare.no, tlf 95703730

 

Vararepresentant: Kim-Børge Skjellstad, Engenbreen Skyss

e.mail: post@engenbreenskyss.no, tlf. 41515618
Meløy Næringsforum ønsker innspill både fra medlemmer, politikere og opinionsdannere.
Ta gjerne kontakt med daglig leder Liv Toril Pettersen eller styret.