Mely Nringsforum

Nei til innføring av eiendomsskatt I Meløy

MNF er kritiske till innføring av eiendomsskatt i Meløy. Vi er opptatt av å utvikle et mer robust næringsliv og øke antall arbeidsplasser. Innføring av eiensomsskatt vil ikke være et skritt i riktig retning for å lykkes med dette. Næringslivet i Meløy består av en stor andel små- og mellomstore bedrifter, og mange av disse har små marginer. Innføring av eiendomsskatt vil svekke disse marginene ytterligere, og dermed også svekke bedriftenes evne til nye investeringer og videreutvikling. Innføring av eiendomsskatt gir svært negative signaler til næringslivet, og gjør Meløy mindre attraktiv som vertskommune også for større bedrifter.

MNF har sendt brev der vi påpeker de negative konsekvensenene innføring av eiendomsskatt for næringslivet i Meløy. Brevet kan du lese her: mnfeiendomsskatt.doc