Mely Nringsforum

Næringslivstreff mandag 14. januar 2019

Meløy Næringsforum ønsker medlemmene velkommen til næringslivstreff på på Neverdal. Vi setter søkelys på hvordan det skal det jobbes videre med næringsarbeid, bolyst og attraksjonskraft etter at omstillingsprogrammet avsluttes.


Tid: 14. januar kl. 19.00-21.30
Sted: Frodos café og pub, Neverdal


Program:
• Velkommen
• Næringsarbeidet etter omstillingsprogrammet v/Stine Estensen, Meløy Utvikling KF
• Meløy – tett på! v/ Liv Toril Pettersen, prosjektleder
• Presentasjon av Meløy tilflytterkontor v/Gitte Farestveit Jonassen, Meløy Frivilligsentral/Meløy Tilflytterkontor
• Reiselivsutvikling i Meløy v/Espen Maruhn

NB! Påmelding innen 12. januar på www.meloynf.no/a/paamelding-naeringslivstreff-14-januar-naerings-og-utviklingsarbeid-i-meloey-etter-avsluttet-omstillingsprogram
eller SMS: 90121129


Velkommen!