Mely Nringsforum

Meløyseminaret 2017

Meløy Næringsforum samlet omlag 100 deltakere på årets Meløyseminaret. De fleste fra det lokale næringsliv, men også fra politikk og forvaltning. Den nye direktøren for Innovasjon Norge i Nordland, Monica Ayhee orienterte om Innovasjon Norges satsing. Stine Estensen, daglig leder i Meløy Utvikling ga en status for omstillingsarbeidet i Meløy. Prosjektleder for hydrogen i Greenstat, Tomas Fiksdal, holdt innlegg om muligheter innen hydrogen. Nina Kramer Fromreide, fra Nord Universitet hadde foredrag om relasjonsledelse, og gründer Kjersti eline T. Bush fortalte gründerhistorien til SALT.

Image


Etter lunch var det lynpresentasjon av tre lokale bedrifter; Semek, Gode øyeblikk og Fore Båt- og Motorservice, samt nettverket Go To Meløy og Meløy Næringsforum. Konferansen ble avsluttet med et innlegg fra Arild Aarvik som er 1. nestleder i Norges Fiskarlag og Roger Johansen fra NordNorsk Reiseliv.

Image

Foredragene kan lastes ned her
Melyseminaret2017-StineEstensen.pdf
Fiskevrsinnovasjon.pdf
20170404_Arild_Nordland3.pdf
PresentasjonMelyseminaret04.04.2017TomasFiksdalGreenstat.pdf
Melyseminaret2017MonicaAyhee.pdf
RJ_20170404_ReiselivetiHelgelandSaltenogMely4.pdf