Meløy Næringsforum

Lokalpolitiske paneldebatt 22. august

2019 er valgår! I den forbindelse ønsker Meløy Næringsforum næringsliv, politikere og andre interesserte velkommen til lokalpolitisk paneldebatt. Hva vil partiene i Meløy jobbe for om de får din stemme? Hva er fremtidsvisjonene for Meløy? Sentrale tema som tas opp er; næringspolitikk, samferdsel, miljø, skole, helse, befolkningsutvikling og attraktivitet.


Tid: 22. august kl. 18.00-20.30
Sted: Glomfjord Hotell


Program:
Førstekandidatene har ordet: Mitt Meløy om 4 år!
Kaffepause
Paneldebatt – åpent for spørsmål fra salen
Avslutningsappell fra førstekandidatene

Debattleder: Geir Seljeseth


Åpent for alle!

Gi beskjed om du kommer innen 21. august på SMS: 90121129, e-mail meloynaringsforum@gmail.com, eller via påmelding på MNF sin hjemmeside: www.meloynf.no/a/lokalpolitisk-paneldebatt-torsdag-22-august