Mely Nringsforum

Invitasjon til Kick off for Meløy 24. oktober på Ørnes

I Meløy har kommune, næringsliv og grendelag inngått et samarbeid for å profilere Meløy som et attraktivt bo- og arbeidssted. På dette arrangementet kommer kommunikasjonsbyrået Riktig Spor for å presentere navn, logo og utkast til webside, orføreren deler sine visjoner med oss og vi henter ideer og inspirasjon fra "Bodø i vinden". Vi avslutter med idemyldring for Meløy.

Sted:Ørnes, kantina Meløy vgs
Tid: 18.00 - 20.30

Her finner du invitasjonen med mer informasjon: utkast3tilinvitasjonkickoff3.jpg

Sererving av fingermat m.m.

Påmelding innen 21. oktober på: www.meloynf.no/a/paamelding-kick-off-for-meloey-24-oktober
eller SMS: 90121129