Mely Nringsforum

Avlyst! Åpent møte med tema strategisk, Halsa 18. oktober

Møtet er avlyst pga. få påmeldte!

Meløy kommune har startet arbeidet med å utarbeide en Strategisk næringsplan for perioden 2019 – 2022. Planen skal danne grunnlag for kommunens arbeid med næringsutvikling etter at omstillingsprogrammet avsluttes ved utgangen av 2018. I arbeidet med næringsplanen ønsker vi tett dialog med, og få innspill fra lokalt næringsliv og personer med interesse for næringslivet i Meløy. I den anledning inviterer vi til et næringslivsmøte på Halsa hvor dette er tema.

Tid: torsdag 18. oktober kl. 18.00 – 21.00
Sted: Halsa samfunnshus


Program for møtet

Kl. 18.00-19.00:
• Bakgrunnen for Strategisk næringsplan; ved ordfører Sigurd Stormo og leder for Plan og kommunalteknikk Merethe Skille.
• Presentasjon av forslag til Strategisk næringsplan for Meløy 2019 - 2022; mål og satsinger ved Berit Laastad, Essensi as.

Kl. 19.00-20.45:
• Gruppearbeid: Innspill til foreslåtte satsinger for å stimulere til vekst i lokalt næringsliv og konkrete tiltak/prosjekter i 2019 - 2020.

Kl. 20.45-21.00:
• Oppsummering og veien videre ved Merethe Skille.


Møtet er åpent for alle


Meløy Næringsforum er representert v/ daglig leder og styreleder i styringgsruppen for arbeidet. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme, for å gi innspill til innhold i næringsplanen. Kommunestyret skal behandle Strategisk næringsplan i desember 2018.

Påmelding innen 12. oktober på MNF sin hjemmeside: www.meloynf.no/a/paamelding-aapent-moete-paa-halsa-18-oktober