Mely Nringsforum

Innspill til ny 4-årig struktur for videregående opplæring

I desember 2020 skal fylkestinget i Nordland behandle en sak om tilbudsstrukturen ved de videregående skolene i Nordland for de neste fire årene. Meløy Næringsforum har på vegne av næringslivet i Meløy komme med to innspill i denne saken, og har deltatt på innspillsmøte arrangert av Nordland fylkeskommune.

 

MNF har argumentert for at det er svært viktig å oppretteholde samtlige fagtilbud ved Meløy videregående skole, og nærheten denne skolen har til næringslivet. Meløy Næringsforum har fremhevet følgende som viktig i tilbudsstrukturen for videregående skole:


• Framtiden skolestruktur innen videregående opplæring må ha nærhet til næringslivet, og den må være forutsigbar og langsiktig.
• Studietilbudene ved videregående skole må dimensjoneres ut fra næringslivets behov, og sikre tilgang på riktig kompetanse for utvikling av framtidige arbeidsplasser.

 

Meløy Næringsforum har fremhevet følgende som særlig viktig for Meløyregionen:
• Dagens fagtilbud ved Meløy videregående skole må opprettholdes: Teknikk og industriell produksjon (kjemiprosess og industriteknologi), elektrofag, naturbruk (akvakultur og fiske og fangst), helsefag og studiespesialisering.
• VG1 Elektro må opprettholdes ved Meløy videregående skole, studiested Glomfjord, den neste 4-års perioden
• Påygging til generell studiekompetanse etter fagkompetanse ved Meløy videregående, studiested Ørnes, må opprettes som et fast tilbud den neste 4-års perioden.
• Helsearbeiderfaget må opprettholdes Meløy videregående skole, studiested Glomfjord, den neste 4-års perioden.

 

I forslaget som ble lagt fram den 15. oktober fra administrasjonen i Nordland Fylkeskommune til ny 4-årig tilbudsstruktur for videregående opplæring, har vi fått gehør for å opprettholde Elektrofag ved Meløy videregående skole, noe vi er svært fornøyd med. Det ble imidlertid foreslått å legge ned påbygging til generell studiekompetanse VG3 og VG4 ved Meløy Videregående. MNF har skrevet et nytt innspill der vi fremhever behovet for å opprettholde påbygging til generell studiekompetanse etter fagkompetanse ved Meløy videregående skole, studiested Ørnes.

 

Innspillene kan lastes ned i sin helhet her:

Innspill ny struktur videregående skole 28.09.20 (PDF/122.89 KB)

Innspill høringsnotat ny vgs struktur 28.10.20 (PDF/196.54 KB)