Mely Nringsforum

Ingen utvidelse av eiendomsskatten I Meløy

MNF har jobbet for å unngå en utvidelse av eiendomskatten, og vi er fornøyd med kommunestyretes vedtak i denne saken. Eiendomskatt er en belastning for næringslivet som vi ikke trenger i den situasjonen Meløy befinner seg i nå. Mange små- og mellomstore bedrifter har små marginer, og en eiendomsskatt ville kunne svekket bedriftenes muligheter for fortsatt eksistens.

Meløy trenger flere nye etableringer for å erstatte tapet av arbeidsplasser etter REC nedleggelsen. Da er det viktig å framstå som en attraktiv og næringsvennlig kommune, og fravær av eiendomsskatt er ett viktig konkurransefortrinn.